• hotel (zakwaterowanie i usługi hotelowe)
  • płatne miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych (TIR, dostawczych i osobowych)
  • recepcji - sprzedaż artykułów spożywczych, ciepłe napoje (kawa, herbata)
  • wynajem powierzchni biurowych i magazynowych
  • posiadamy plac o powierzchni asfaltowej 3500 m ² (nauka jazdy) i utwardzony o powierzchni 1300 m ² - z odrębnymi wjazdami z ulic miejskich
Strona główna :: Usługi :: Galeria :: Cennik :: Kontakt Kontakt
„PIOCEL” Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Dworska 6a NIP 771-00-21-995 REGON 590320957 Sąd Rejonowy Łódź - Śródmieście, XX Wydział KRS nr: 0000176818 kapitał podstawowy 814.000,00zł k-to bankowe PKO BP SA o/Piotrków Tryb., nr 67 1020 3916 0000 0302 0131 2651